ביטוח חיים

ביטוח חיים מכסה מספר מקרים, העיקרי שבהם הוא פיצוי כספי חד פעמי או פיצוי חודשי במקרה מוות למבוטח, מי שיקבל את הפיצוי הם המוטבים בפוליסה. פוליסת ביטוח חיים עשויה גם לכלול מרכיבי פיצוי במקרה של נכות מתאונה או אובדן כושר עבודה. סכום הפיצוי הינו בהתאם לפוליסה שנרכשה.

פעמים רבות בני המשפחה אינם מודעים לקיומה של הפוליסה שהותיר אחיו המנוח ולכן מכל מקרה מוות של קרוב משפחה מומלץ לבדוק במסמכים בבית, לפנות למעסיק ולברר אף אם הוא מעסיק לשעבר, סוכן הביטוח או רואה החשבון.

 

מרבית האנשים סבורים כי לכאורה במצב של מוות אין מקום להתעוררות סייגים מבחינת הביטוח והפוליסה לתפיסתם אמורה להשתלם בקלות וללא תקלות. ואולם, חברות הביטוח מיטיבות לעשות את המירב על מנת להמנע מתשלום הפוליסה גם במקרה מוות והן עשויות להעלות טענות התנגדות כגון: בטלות חוזה הביטוח עקב אי תשלום פרמיות, בקשה לביטול הפוליסה על ידי המנוח, אי קיום של אירוע ביטוחי או שהאירוע אינו נכנס בהגדרה המכוסה בפוליסה.

 

כן מרבות חברות הביטוח להעלות טענות של אי גילוי לפיה המבוטח הסתיר מידע אודות מצבו הרפואי, ואילו היתה חברת הביטוח מודעת לכאורה למצבו הרפואי לא היתה מקבלת אותו לביטוח במועד הצטרפותו.

כמו כן נפוצה טענת חוסר זהירות ואשם תורם של המבוטח, אי הקטנת הנזק וגרימת נזק במתכוון. 

 

וכמובן שקיימת טענת ההתיישנות. כמו בכל  כל תביעה משפטית, גם תביעה לתגמולי ביטוח חיים כפופה לתקופת התיישנות. בניגוד לתביעה אזרחית, בה תקופת ההתיישנות הינה למשך 7 שנים, בתביעות ביטוח קיימת תקופת התיישנות קצרה של 3 שנים בלבד. מועד ההתיישנות נספר החל ממועד קרות האירוע הביטוחי.

 

כלומר תביעת ביטוח חיים יש שתוגש תוך שלוש שנים מיום פטירת המבוטח. יש לשים לב כי רק הגשה שת התביעה לבית המשפט עוצרת את מירוץ ההתיישנות. עצם הפניה לחברת הביטוח אינה גורעת מטענת ההתיישנות שיש בידה להעלות וחובה להגיש את התביעה לבית המשפט בטרם חלפו 3 שנים ממועד פטירת המבוטח.

כאמור, ישנה בעייתיות מורכבת בניהול תביעת ביטוח חיים לצד פיצוי כספי גבוה לרוב, משכך אנו ממליצים לפנות אל משרדנו שהינו בעל ידע מקצועי וניסיון רב שנים, עו"ד ישראל טיפלה במהלך השנים בעשרות תביעות שונות של ביטוחי חיים והינה בעלת היכרות מעמיקה עם הבירוקרטיה המורכבת בניהול תביעות ביטוחי חיים בחברות הביטוח. נשמח לסייע לך בקבלת הזכויות המגיעות לך בעקבות מצבך הרפואי. כל שצריך לעשות הוא ליצור קשר טלפוני עם עו"ד ימית מוריה ישראל ובמידת הצורך להגיע לפגישה. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

מאמרים בנושא תביעות ביטוח

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות פוליסת ביטוח תאונות אישיות, כוללת לרוב אחד או יותר מהכיסויים הבאים: פיצוי למקרה מוות, פיצוי למקרה נכות, כוויות, אשפוז, שברים וסיעוד פיצוי

קרא עוד »

ביטוח חיים

ביטוח חיים ביטוח חיים מכסה מספר מקרים, העיקרי שבהם הוא פיצוי כספי חד פעמי או פיצוי חודשי במקרה מוות למבוטח, מי שיקבל את הפיצוי הם

קרא עוד »

פוליסות סיעוד

פוליסות סיעוד הביטוח הסיעודי נועד להבטיח את האפשרות לקיים חיים בכבוד גם לאחר אובדן יכולת בתפקוד פעולות היום יום, אם כתוצאה מתאונה או ממחלה. הפוליסה

קרא עוד »

פוליסת אובדן כושר עבודה

פוליסת אובדן כושר עבודה אדם שיכולתו להשתכר נפגעה עקב מצבו הבריאותי יכול לממש את פוליסת אובדן כושר העבודה שברשותו ובכך להבטיח המשך קיום השתכרות למשך

קרא עוד »
נגישות