סכום הפיצויים בתאונת דרכים

סכום הפיצויים שיקבל נפגע בתאונת דרכים מורכב מראשי נזק. במהלך השנים התפתחה פסיקת בית המשפט בנושא וקבעה את הפיצוי בחלוקה על פי ראשי הנזק שיפורטו להלן. הבסיס לחישוב הינו נגזרת של אחוזי הנכות שייקבעו לתובע משכרו, טיפולים ועזרה שיהא עליו לקבל בעתיד, ובנזקי העבר שנגרמו לו – כגון: הפסד ימי העבודה, הוצאות על טיפולים והוצאות על נסיעות. בנוסף לנזקים מוכחים אלו יקבל התובע פיצוי בשל כאב וסבל (המוכר בשפת העם כעוגמת נפש).

הנזקים כאמור ייבדקו וייבחנו לפי ראשי הנזק הבאים:

 

  1. הפסד השתכרות בעבר – פיצוי בגין הפסד השתכרותו של הנפגע מיום התאונה ועד מועד פסיקת בית המשפט. 

 

  1. הוצאות נסיעה בעבר – פיצוי בגין הוצאות נסיעה שביצע התובע לצורך בדיקות ו/או טיפולים רפואיים ואף הוצאות התובע בעבור נסיעות באמצעות תחבורה ציבורית או פרטית אחרת בתקופה בה לא היה ביכולתו לנהוג כתוצאה מפגיעתו החל מיום התאונה ועד מועד פסיקת בית המשפט.

 

  1. הוצאות רפואיות בעבר – פיצוי זה הינו בגין כל הטיפולים הרפואיים שעבר התובע, הוצאות בגין בדיקות רפואיות, חוות דעת רפואיות, ביקורי המומחים ורכישת התרופות עליהן שילם התובע מיום התאונה ועד למועד פסיקת בית המשפט. 

 

  1. עזרת הזולת לתובע בעבר – פיצוי זה הוא על כל התשלומים וההפסדים הכספיים שנגרמו לתובע בגין היעזרותו באחרים עד מועד הגשת התביעה. פיצוי זה כולל את הפסד ימי העבודה שהפסידו קרובי התובע כדי לסעוד אותו, התשלומים אותם נאלץ לשלם לאחרים על מנת לדאוג לניקיון דירתו, לסידוריו האישיים, לשמור על ילדיו, להסיעו לטיפולים וכו'. 

 

 

  1. הפסד השתכרות בעתיד – על בית המשפט לקבוע מה היא הנכות התפקודית שנגרמה לתובע עקב התאונה. בית המשפט יביא בחשבון את הפרשי השתכרות התובע מלפני התאונה ואחריה, כן יביא בחשבון את פוטנציאל ההשתכרות שנמנע מהתובע עקב מגבלותיו החדשות וכך יחשב את גובה הפיצוי לו זכאי התובע. זו הסיבה העיקרית שאתם צריכים לקבל ייצוג משפטי מהמומחים לתאונות דרכים שכן יש חשיבות מכרעת להוכחת ראש נזק זה ולרוב מדובר בסכומים גבוהים מאוד שישפיעו על שארית חייו של התובע – עו"ד מקצועית ומיומנת כדוגמת עו"ד ימית מוריה ישראל תוכל להוכיח ראש נזק זה בפוטנציאל המקסימאלי האפשרי!

 

  1. הוצאות נסיעה בעתיד – בית המשפט יעריך הוצאות נסיעותיו העתידיות של התובע הצפויות לו לצורך בדיקות וטיפולים רפואיים הנובעים מנזקיו בתאונה וכן הוצאות בגין מקרים בהם ייאלץ בעתיד להיזקק לשירותי הסעות שלא נזקק להן לפני התאונה. 

 

  1. הוצאות רפואיות בעתיד– פיצוי בגין רכיב זה יחושב על ידי בית המשפט תוך הבאה בחשבון של טיפוליו והוצאותיו העתידיים של התובע. 

 

  1. עזרת הזולת לתובע בעתיד– הסיוע לו יידרש התובע בעתיד, כדוגמת סיוע בעבודות אחזקת הבית, ליווי וטיפול סיעודי או בכל עזרה לה יזדקק התובע בעתיד כתוצאה מפגיעתו בתאונה. 

 

  1. כאב וסבל – פיצוי בגין ראש נזק זה נקבע בהסתמך על מספר פרמטרים:

 

א. שיעור הנכות הרפואית – על כל אחוז נכות רפואית יינתן לפיצוי בשיעור של אחוז אחד מן הסכום המקסימלי שנקבע בחוק. הסכום המקסימלי עומד היום על סך של כ-180,000 ₪.

 

ב. גילו של הנפגע- על כל שנה מעל גיל 30, יופחת 1% מן הפיצוי. כך לדוגמה נפגע בן 40 שלגביו נקבעו 20% נכות, יקבל 180,000*20% ומן תוצאה זו ינוכו 10% (ההפרש בין גיל 40 ל-30 במכפלה של 1%).

 

ג. מספר ימי האשפוז. עבור כל יום אשפוז ייפסק שני פרומיל מהסכום המקסימלי בצירוף ריבית והצמדה.

 

 

המפתח להצלחת תביעות מסוג זה הינו יצירתיות, ראיה מרחבית של המטריה המשפטית והראיות השונות, כל אלו כמובן נרכשים בהמון ידע וניסיון של שנים. עו"ד ישראל טיפלה במהלך השנים במאות תביעות של תאונות דרכים בהצלחה. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בעניין לקבלת התוצאה הטובה ביותר בתביעתכם. כל שצריך לעשות הוא ליצור קשר טלפוני עם עו"ד ימית מוריה ישראל ובמידת הצורך להגיע לפגישה. פגישת הייעוץ אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

מאמרים בנושא תאונות דרכים

נגישות