ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות פוליסת ביטוח תאונות אישיות, כוללת לרוב אחד או יותר מהכיסויים הבאים: פיצוי למקרה מוות, פיצוי למקרה נכות, כוויות, אשפוז, שברים וסיעוד פיצוי לאובדן כושר לעבודה, פיצוי לאובדן כושר לעבודה וכל זאת בתנאי שנגרמו כתוצאה מאירוע תאונתי.   הפוליסה מיועדת למבוטחים שגילם מ-18 עד 65 שנים.   במרבית הפוליסות, הגדרת תאונה הינה: "חבלה […]

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.   הביטוח מכסה כל ילד החל מגיל 3 הלומד בגן ילדים ועד תלמיד שהגיע לגיל 18 ולומד במוסד חינוכי מוכר.   […]

פוליסות סיעוד

פוליסות סיעוד הביטוח הסיעודי נועד להבטיח את האפשרות לקיים חיים בכבוד גם לאחר אובדן יכולת בתפקוד פעולות היום יום, אם כתוצאה מתאונה או ממחלה. הפוליסה מפצה בגמלה חודשית למשך תקופה המוגדרת בפוליסה (הפוליסות נעות בין 3 שנים עד פיצוי לכל החיים – כל אחד בהתאם לפוליסה שרכש). הביטוח סיעודי, אמור לכאורה להבטיח כלכלית את קבלת […]

ביטוח חיים

ביטוח חיים ביטוח חיים מכסה מספר מקרים, העיקרי שבהם הוא פיצוי כספי חד פעמי או פיצוי חודשי במקרה מוות למבוטח, מי שיקבל את הפיצוי הם המוטבים בפוליסה. פוליסת ביטוח חיים עשויה גם לכלול מרכיבי פיצוי במקרה של נכות מתאונה או אובדן כושר עבודה. סכום הפיצוי הינו בהתאם לפוליסה שנרכשה. פעמים רבות בני המשפחה אינם מודעים […]

פוליסת אובדן כושר עבודה

פוליסת אובדן כושר עבודה אדם שיכולתו להשתכר נפגעה עקב מצבו הבריאותי יכול לממש את פוליסת אובדן כושר העבודה שברשותו ובכך להבטיח המשך קיום השתכרות למשך תקופת מוגבלותו, אם עד שיבריא או אם עד שיגיע לגיל הפנסיה הקבוע בפוליסה. גם פגיעה חלקית בכושר העבודה יכולה להיחשב לצורך מימוש הפוליסה ואז כמובן התשלום יהיה חלקי בהתאם.   […]

נגישות