נפגעתי בתאונת דרכים – מה עושים עכשיו?!

כללים להתנהלות נכונה לאחר פגיעה בתאונת דרכים לצורך פיצוי כספי מקסימאלי

תאונת דרכים קלה כקשה מזכה בפיצויים את מי שנגרמו לו נזקי גוף על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, הפיצויים למעשה מתקבלים מאת חברת הביטוח של הרכב בו נהג או הוסע הנפגע ואין חשיבות לשאלת האחריות לתאונה, כל נפגע יקבל את הפיצוי מהרכב בו נסע. גובה הפיצויים הוא פרמטר של חומרת נזקי הגוף שנגרמו לנפגע והובילו לנזקים משניים כגון הפסדי השתכרות, הוצאות רפואיות, כאב וסבל ועוד. 

 

על מנת לקבל את גובה הפיצויים המקסימאלי חשוב להוכיח את הנזקים שנגרמו לנפגע בצורה המיטבית. יש לזכור כי הבסיס לדיני נזיקין הינו הכלל: "המוציא מחברו עליו הראיה". וכאן באה לידי ביטוי החשיבות שבהתנהלות הנפגע בסמוך לאחר התאונה. התנהלות נכונה עשויה לשפר משמעותית את סכום הפיצויים שיתקבל בסופו של דבר בתביעה ואף לעיתים להכריע בין אם נפגע יקבל פיצויים ובין אם זכותו לפיצויים תישלל לחלוטין.

 

השלב הראשון הוא רישום פרטי הרכב המעורב בתאונה. אם מעורבים בתאונה מספר רכבים (לדוגמא כבתאונת שרשרת) יש לרשום את הפרטים של כל הרכבים המעורבים גם אם אותם רכבים לא התנגשו ישרות ברכבך. יש לרשום את מספר הרכב, סוג הרכב, פרטי הבעלים של הרכב (פעמים רבות פרטי בעל הרכב שונים מפרטי הנהג), וכן לרשום את פרטי פוליסת הביטוח של הרכב.

 

כמו גם, יש לרשום את פרטי נהג הרכב על פי המפורט בתעודה מזהה, לרבות מספר ת"ז, שם מלא, כתובת ומספר טלפון. המלצתי היא כי במידה והנהג אחראי לתאונה יש לנסות ולבקשו לחתום על הצהרה כי הוא פגע ברכבכם.

 

במידה וישנם עדים לתאונה חשוב מאוד לרשום את פרטיהם. במידה והנהג הפוגע יתכחש בשלב מאוחר יותר לתאונה או לאחריותו בתאונה, תהיה לעדים השפעה מכרעת.

 

במידה וניתן יש לצלם את רכבך ואת הרכב המעורב מכל זווית צילום אפשרית.

 

יש להתפנות לקבלת טיפול רפואי בסמוך כמה שיותר למועד התאונה. לעניין זה השפעה מהותית לגובה הפיצויים שיתקבל. לא פעם נפגעים בתאונת דרכים סבורים כי פגיעתם שולית ואינה מצריכה בדיקה או טיפול רפואי ולאחר מספר ימים מתחילים לחוש בכאבים או במגבלה כלשהי ורק אז ניגשים לקבלת טיפול רפואי. מצב זה גורם להתרחקות הנזק ובבואו של נפגע לקבל פיצויים על פי החוק, סכום הפיצוי המוצע מחברת הביטוח במקרה כזה יהיה קטן משמעותית ממקרה בו פנה הנפגע לקבלת טיפול רפואי מיד לאחר התאונה או בשעות שלאחריה.  חשוב לציין גם כי במקרים מסוג זה בו הנפגע ניגש לקבל טיפול רפואי בשלב מאוחר, ישנן גם השלכות רפואיות ומשכך מומלץ לפנות לקבלת טיפול רפואי בסמוך כמה שניתן לאחר התאונה.

 

 

דבר נוסף שחשוב להדגיש, במקרה בו הגיעה ניידת רפואית לזירת התאונה, מומלץ שלא להתנגד לפינוי בניידת ולציין בפני החובש או הפרמדיק את הכאבים והתלונות מהן סובל הנפגע, משום שהוא ממלא דו"ח פינוי שייכלל לאחר מכן במסגרת המסמכים הרפואיים המעידים על חומרת הפגיעה.

 

במידה ולא הגיעה ניידת רפואית, מומלץ כאמור לגשת לקבלת טיפול רפואי באופן עצמאי מיד לאחר התאונה. הטוב ביותר הוא קבלת טיפול רפואי בחדר מיון של בית חולים סמוך, ואם לא ניגשת לבית החולים אזי יש לגשת לקבלת טיפול רפואי במחלקת תאונות של קופת החולים או באפשרות האחרונה לגשת לקבלת טיפול אצל רופא המשפחה.

 

בעת קבלת הטיפול הרפואי בחדר המיון או אצל הרופא המטפל יש להקפיד להתלונן על כל הכאבים והמגבלות מהן סובל הנפגע. פעמים רבות נוטים נפגעים להתייחס בטיפול הרפואי רק לפגיעה שנראית להם הכי משמעותית באותו הרגע, לדוגמא חתך מדמם בראש, ולא מתלוננים על מכלול הכאבים מהם סובלים, לדוגמא כאב קל בגב, אולם בשלב מאוחר יותר עלולה הפגיעה הקלה לכאורה להתפתח למגבלה של ממש ואם נפגע לא דיווח עליה בפנייתו הראשונה לקבלת טיפול רפואי, עשויה חברת הביטוח להכחיש את הקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין התאונה.

 

בטרם עזבת את חדר המיון או את חדר הרופא יש לקרוא ולוודא כי הרופא רשם את מלוא תלונותיך במסמך הרפואי. במידה ולא נרשמו כל התלונות יש לשוב לרופא ולבקש ממנו לתקן את החסר – כפי שצויין לעיל יש משמעות מכרעת לרישום זה.

 

לצורך הגשת תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אל חברת הביטוח יש לקבל אישור ממשטרת התנועה על דיווח התאונה. יש להדגיש כי גם בתאונות בהן הגיעה משטרת התנועה למקום האירוע יש לגשת לתחנת המשטרה ולדווח על התאונה לצורך קבלת האישור.

 

מומלץ לצלם את הנזקים שנגרמו לרכב. אם הנזק לרכב הוערך על ידי שמאי יש לשמור את הערכת השמאי ואם הרכב תוקן במוסך כמובן שיש לשמור תיעוד לתיקון וקבלה.  

 

בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתביעות תאונות דרכים בהקדם האפשרי ובסמוך כמה שניתן לאחר התאונה.

 המאמר הופיע באתר LawGauide (לחץ על האייקון כדי להגיע אל המאמר)

נגישות